Molnet vad är det?

De moln vi ser på himlen är ansamlingar av små partiklar, moln är hela tiden föränderliga i form och diffusa.
Det finns många likheter med IT världens moln som också är föränderliga/skalbara och för många diffusa.
IT molnet är ansamlingar av hårdvaruresurser och tjänster sammankopplat via Internet som skapar de skalbara, redundanta och säkra funktionerna som vi nu kan leverera bara det finns en Internet anslutning.

Tanken med molnet är att man till låg kostnad kan få tillgång till de modernaste och säkraste systemen utan att behöva göra stora investeringar i hårdvara. Man får också stor utnyttjandegrad av hårdvaran med virtualisering och många användare, genom det så blir det också ekonomiskt och miljövänligt i stora datacentrum jämfört med om alla skulle ha sina egna system med allt vad det innebär.

Är molnet nåt för mig?

Ni som tänker att ni är för liten och det är bara dom stora företagen som utnyttjar molnet tjänster, eller ni som har egen IT avdelning som sköter ”allt” och inte behöver molnet måste tänka om.
Molnet är här för att stanna, molnet växer och blir större, ”alla” använder molnet.
Alla har något att vinna genom att lägga delar eller hela sin IT drift i molnet.

Faktum är att molnet passar alla företag, från det lilla som till en låg månadskostnad genom molnet t.ex. får tillgång till ett Exchange system utan att behöva göra stora investeringar.
Eller det stora företaget som för att avlasta den egna IT avdelning lägger ut en del av sitt system i molnet, som t.ex. CRM, SharePoint eller FTP.

© Copyright Shine Data AB - Norra Ösavägen 11E, 82240 ALFTA Tel: 0271-19345   Fax: 0271-12235